Onze diensten

Een coherent aanbod van diensten aan de openbare (federale, regionale en lokale) en non-profitsector, van strategie tot operationalisering en evaluatie in verschillende samenwerkingsvormen.

Wij streven naar een pragmatische aanpak, gebaseerd op uw behoeften en afgestemd op uw context, via een participatieve aanpak en een voortdurende overdracht van kennis.

Les services de Impact Consulting

Definieer wie u bent, uw DNA, uw doelstellingen en hoe deze te bereiken.
Lees meer

Betrek uw partners en gebruikers bij de verdere ontwikkeling van uw organisatie.
Lees meer

Breng uw organisatiestructuur in lijn met uw strategie, ontwikkelingsvooruitzichten en uitdagingen.
Lees meer

Doelstellingen bepalen, projecten identificeren om ze te bereiken, en het meten van de vooruitgang.
Lees meer

Begeleid uw medewerkers bij veranderingen .
Lees meer

Breng meer structuur en transversaliteit in uw programma- en projectbeheer.
Lees meer

Vergroot de transparantie en afstemming binnen uw organisatie en verbeter de samenwerking, het wederzijds begrip en het inplannen van activiteiten.
Lees meer

Identificeer en analyseer de risico's die kunnen verhinderen dat u uw strategische, operationele en projectdoelstellingen bereikt en die de uitvoering en de continuïteit van uw activiteiten in gevaar kunnen brengen.
Lees meer

Het opzetten van adequate controlemechanismen in termen van risico's en naleving van de toepasselijke normen en voorschriften, in het bijzonder met betrekking tot fraude.
Lees meer

Evalueren in hoeverre uw organisatie in staat is uw ambities te verwezenlijken en bepalen welke verbeteringen het beste kunnen worden doorgevoerd.
Lees meer

Evalueer uw werking en de coherentie tussen de strategie en de uitvoering, de competenties van de teams en de gewenste resultaten. Dit allemaal ten opzichte van uw missie en de concrete behoeften van uw sector en hierop verder bouwend concrete aanbevelingen/verbeteringen.
Lees meer

Meet het effect van uw beleid en baseer uw besluitvorming op objectieve gegevens om de toekomst beter vorm te geven.
Lees meer

Strategie en verandering

Operationalisering en
operationalisering en implementatie

Evaluatie