Evaluatie

In een politieke en socio-economische context die niet stil staat, is het wenselijk om als organisatie regelmatig te bezinnen en zich de vraag te stellen: « Doen we de juiste dingen? Doen we ze goed? Voldoen wij aan de doelstellingen die wij onszelf hebben gesteld en de concrete behoeften van onze belanghebbenden? ”

​Vanuit deze optiek begeleiden de medewerkers van IMPACT u bij deze evaluatie-oefening, vanuit verschillende invalshoeken:

Het doorlopen van een evaluatietraject binnen een organisatie is een positief project om het bestaande te belichten en te waarderen, waarbij we door middel van aanbevelingen de werking van de organisatie verbeteren. ​

Wij hebben het vertrouwen van onder andere

Audit en interne controle

Wat u bezig houdt :

 • Voldoet uw organisatie aan de toepasselijke normen en voorschriften?​
 • Kan de efficiëntie van de organisatie verbeterd worden ?
 • Bereiken de processen de doelstellingen van de organisatie ?​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het vaststellen en beoordelen van de naleving van de richtlijnen en voorschriften die voor uw organisatie gelden.
 • Het evalueren van de efficiëntie, effectiviteit en doeltreffendheid van uw processen. ​
 • De beoordeling van de risico's en kwaliteit van de controlemechanismen op organisatie-, proces- en projectniveau.​
 • Het invoeren van een continu verbeteringsproces​.

We formuleren concrete aanbevelingen die bijdragen tot de verbetering van processen en de realisatie van uw strategie. Indien gewenst volgen we de implementatie van verbeteringsacties op.​

Maturiteitsanalyse

Wat u bezig houdt :

 • Is uw interne werking voldoende in overeenstemming met de doelstellingen die uw organisatie wenst te bereiken? ​
 • Wat is het huidige en potentiële maturiteitsniveau van uw organisatie? ​
 • In welke mate stelt de huidige structuur u in staat uw ambities waar te maken?​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Een kwalitatieve maturiteitsanalyse om snel een inzicht te krijgen en te beoordelen in hoeverre uw organisatie in staat is nieuwe uitdagingen aan te gaan.​
 • De beoordeling van het huidige en het gewenste maturiteitsniveau van de verschillende diensten en afdelingen van uw organisatie. ​
 • De analyse van de verschillende dimensies van uw organisatie: structuur, HR, processen, innovatie, technologie, performantiebeheer, risicobeheer, …​
 • Het ontwikkelen van transformatie- en transitieplannen om uw ambities te verwezenlijken.​

Organisationele evaluatie

Wat u bezig houdt :

 • Werkt u optimaal volgens de beginselen van "goed bestuur"?​
 • Is er een operationele logica tussen de strategie, de uitvoering, de vaardigheden van het team en de gewenste resultaten?​
 • Verloopt de samenwerking vlot en efficiënt?​
 • Kunt u een nog grotere maatschappelijke impact bereiken? ​

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Het beoordelen van de samenhang tussen strategische en operationele plannen, processen, competenties en resultaten.
 • De evaluatie van interne structuren en procedures.
 • De analyse en verbetering van de inzet van menselijke, financiële en technologische middelen. 
 • Het verbeteren van stakeholdermanagement.
 • Het beoordelen van het bestuur: samenstelling en werking van beheersorganen en besluitvormingsprocessen. 

Evaluatie van beleid en systemen

Wat u bezig houdt :

 • Als overheidsinstantie wilt u :
  • Inzicht hebben in de resultaten van uw beleid. Realiseert de organisatie met haar beleid en binnen het kader van de ingezette middelen de vooropgestelde doelstellingen? ​
  • Weten wat het effect is van de beleidskeuzes die u hebt gemaakt, teneinde keuzes te bestendigen of te heroriënteren. ​
  • Uw besluitvorming op objectieve gegevens baseren om zodoende gefundeerde beslissingen te nemen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. ​
 • Als organisatie:
  • Wilt u de uitdagingen en doelstellingen van een overheidsbeleid beter begrijpen teneinde een efficiënte uitvoering te realiseren. Verplicht de regelgeving u regelmatige een externe evaluatie van uw activiteiten te laten uitvoeren.​
  • Uw statuut vereist dat u zich regelmatig aan een externe evaluatie van uw activiteiten onderwerpt.

IMPACT kan u en uw organisatie ondersteunen bij :

 • Een onafhankelijke en verantwoorde evaluatie op basis van een methode aangepast aan uw organisatie.​
 • Een uitgebreid en gedetailleerd begrip van uw context en uitdagingen. ​

De consultants van IMPACT nemen een standpunt in en stellen realistische verbeterpistes voor. Onze evaluatie moet een nuttig instrument zijn voor uw beheer, uw beslissingen, uw toekomst en deze van uw partners.